09
Tháng 12 2017

Thẻ Taxi Long Biên dành cho Cá nhân và Doanh nghiệp

Thẻ Taxi Long Biên dành cho Cá nhân và Doanh nghiệp

04
Tháng 10 2017

Cách sử dụng thẻ thanh toán Taxi Long Biên

kích hoạt thẻ thanh toán như thế nào? Cú pháp kích hoạt thẻ. Pay the [mathe] gửi đến 8030

04
Tháng 10 2017

Thẻ thanh toán Taxi Long Biên !

Thẻ thanh toán Taxi Long Biên là thể dùng để thanh toán cước phí taxi. Tài khoản thanh toán được tích hợp mặc định trong thẻ là tài khoản của khách hàng được chính Taxi Long Biên khởi tạo.

22
Tháng 07 2016

Thẻ Taxi

bạn đã có thẻ taxi chưa - chỉ cần cầm thẻ nhỏ không cần cầm tiền mặt, Tôi thích thẻ taxi