05
Tháng 11 2017

Khách nhận lại Iphone 6 khi quên trên xe Taxi Long Biên.

KHách hàng nhận lại đồ bị quên khi đi xe Taxi Long Biên

12
Tháng 03 2017

Taxi Long Biên trả đồ cho khách

Anh Bạch Quốc Thành địa chỉ số  5 - ngõ  - 96/15 - phố Ái Mộ - Long Biên - Hà Nội.  Ngày 10 tháng 3 năm 2017 đã nhận được iphone 6 plus

03
Tháng 09 2016

Anh Vũ Văn Nghiệp lái xe(151) Taxi Long Biên trả lại đồ cho khách.

Anh Vũ Văn Nghiệp lái xe Taxi Long Biên  sinh ngày  29/07/1963  THÔN HỘI - CỔ BI- GIA LÂM- HÀ NỘI  trả lại đồ cho khách.

26
Tháng 08 2016

Taxi Long Biên Thắp nến tri ân đền ơn đáp nghĩa

không biết đã có biết bao con người đã tự nguyện cống hiến tuổi thanh xuân, hạnh phúc và cuộc sống cá nhân để bảo vệ sự thanh bình cho đất nước.