Taxi 4 chỗ

Giá cước sử dụng dịch vụ:

Giá mở cửa:  5.000đ

20km đầu : 10.500đ/1km

Từ km21 trở đi :8500đ/1km

 

Taxi 5 chỗ

Giá cước sử dụng dịch vụ:

Giá mở cửa:  5.000đ

20km đầu : 11.500đ/1km

Từ km21 trở đi :9.500đ/1km

 

Taxi 7 chỗ

Giá cước sử dụng dịch vụ:

Giá mở cửa:  5.000đ

20km đầu : 12.500đ/1km

Từ km21 trở đi :11.000đ/1km