Quyền và trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ

  1. Ứng dụng Taxi Long Biên App là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử  trong ngành giao thông vận tải,
  2. Cung cấp dịch vụ đặt xe online qua ứng dụng ,.
  3. Phối hợp cùng khách hàng để cùng tham gia đón nhận thông tin đi chuyển của khách hàng
  4. Hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng, quản lý  thông tin, tra cứu thông tin.
  5. Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt để không mất thời gian của khách hàng.
  6.  Phục vụ khách hàng nhanh chóng, không để khách hàng phải chờ đợi.
  7. Không vi phạm luật bản quyền phần mềm và thông tin.

Quyền và trách nhiệm của khách hang.

a)Cài đặt và đăng ký
– Thực hiện cài đặt tương tự các ứng dụng khác trên điện thoại.
– Sau khi cài đặt thành công, thực hiện khởi động app  Đăng ký
– Nhập đầy đủ các thông tin từ màn hình đăng ký à Đăng ký à Sau đó nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về qua SMS

Hoàn tất quá trình cài đặt và đăng ký app khách hàng.

b)Đăng nhập app khách hàng
– Bạn nhập số điện thoại và mật khẩu vừa đăng ký thành công, sau đó nhấn “Đăng nhập”

. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

a. Đối với khách hàng.

Đăng ký tài khoản, Nhập đầy đủ thông tin cần thiết với nhà cung cấp.

Nhận tin nhắn phản hồi xác thực số điện thoại.

Đăng nhập tài khoản vừa đăng ký.

Khởi động ứng dụng để đặt xe qua ứng dụng.

b. Đối với bộ phận tài xế

Bắt buộc phải mở và đăng nhập vào ứng dụng khi lên ca làm việc.

Kiểm tra kết nối đủ điều kiện để nhận khách đảm bảo sẵn sàng nhận cuốc khách.

Đăng nhập đúng thông tin được cung cấp.