Tuyển dụng gấp nhân viên phát triển thị trường‎

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phát triển thị trường‎ Tuyển Dụng Lái Xe Hợp Đồng LB Car Tuyển dụng điều hành viên 2017 Taxi Long Biên cần tuyển dụng 100 lái xe mới Sô Lượng: 10 nhân viên. Địa điểm làm việc. Hà Nội, Bắc Ninh, Đông Anh Mô Tả Công Việc. -Lập danh sách, tiếp cận và…