tin tức , hoạt động công ty linh trang hãng taxi Long Biên

Theo nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe taxi. Tất cả các taxi kinh doanh dưới 9 chỗ ngồi phải gắn đồng hồ tính tiền (taximet) và được cơ quan có thẩm quyền đô lường kiểm định, kẹp chì. Ngày…