Hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ xe Taxi Long Biên, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ và dễ dàng sử dụng dịch vụ

BÁO THẤT LẠC HÀNH LÝ

Để phục vụ quý khách hàng Taxi Long Biên không ngừng hỗ trợ khách hàng dù trong chuyến đi hay đã hoàn thành chuyến đi của minh. Do Vậy sau khi sử dụng dịch vụ của Taxi Long Biên quý khách hàng có lỡ để thất lạc thì có 2 phương pháp nhanh nhất để…