Hãng Taxi Long Biên tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ; Khám sức khỏe định kỳ cho lái xe năm 2020

Sáng 08/07/2020, tại Trung tâm văn hóa Hàng không Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Ban an toàn giao thông phối hợp với Đội xe, các phòng ban nghiệp vụ Hãng Taxi Long Biên tổ chức Khám sức khỏe định kỳ cho lái xe năm 2020; ký cam kết chấp hành nghiêm Luật…